Phân viện bảo hộ lao động TP. Hồ Chí Minh được thành lập 1977; qua 39 năm hoạt động và 3 lần thay đổi tên và bổ sung chức năng. Nay trở thành một đơn vị sự nghiệp khoa học có thu với tên gọi: Phân Viện Bảo hộ Lao động & Bảo vệ Môi trường miền Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau(Quyết định thành lập số 406/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam) Nghiên cứu đề xuất những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, các quy trình quy phạm; các tiêu chuẩn đánh giá về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất; Nghiên cứu triển khai và ứng dụng các hệ thống, thiết bị an toàn lao động và bảo vệ môi trường; Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị an toàn lao lao động và xử lý ô nhiễm môi trường. Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, đo, kiểm tra môi trường lao động; quan trắc và giám sát chất lượng môi trường; đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, kiểm định, thẩm định hợp quy, hợp chuẩn và các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường; Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức An toàn - Vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động, tham gia với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo cán bộ về An toàn - Vệ sinh lao động & Bảo vệ môi trường theo qui định của Nhà nước; 6. Thực hiện hợp tác Quốc tế do Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động giao trên cơ sở phù hợp với Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 01/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ. -Phân Viện Trưởng: TS. BS Trịnh Hồng Lân -Địa chỉ : 124-126 Lê lai – P. Bến Thành , Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh -Điện thoại :(84.8) 3925 7032 -Mobile : 0903736894
tin tổng hợp

Tập trung xử lý rác thải và trồng cây xanh

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6, Sở Tài nguyên và Môi...

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch...
NC - ứng dụng

THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI THẢI LÒ HƠI

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6, Sở Tài nguyên và Môi...

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch...
Dịch vụ khcn

QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện các dịch vụ đo đạc, phân tích các thông số môi trường...
sản phẩm tiêu biểu
đơn vị hệ thống
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT BHLĐ Phân Viện Bảo Hộ Lao Động và Bảo vệ Môi trường Miền Trung TRUNG TÂM SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động Trung tâm An toàn lao động Trung tâm nguồn dữ liệu amiang
hỗ trợ trực tuyến
MT 0949196863
Thông Trần 0906567020